پژوهش را تابع نیاز خودمان قرار بدهیم.
(مقام معظم رهبری)

  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
  • دانشگاه فنی و حرفه ای
  • معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
  • وزارت صنعت، مهدن و تجارت

سامانه پژوهش های تقاضا محور


آشنایی مراکز دانشگاهی و پژوهشگران با اولویت های پژوهشی بنگاه‌های اقتصادی همواره یکی از چالش‌های اساسی ارتباط بنگاه اقتصادی با پژوهشگران در کشور می‌باشد.

برای استفاده از امکانات سیستم ثبت نام نمایید.

ثبت نام
ورود کاربران

این سامانه با حمایت های معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه فنی و حرفه ای راه اندازی گردیده است.

درباره سامانه پژوهش های تقاضا محور


هدف از راه اندازی سامانه تحت وب پژوهشهای تقاضا محور ارتباط مستقیم بین متخصصین دانشگاهی، صنایع کشور و بنگاه های اقتصادی است.

حفظ منابع مالی در بخش خصوصی از طریق کمک به ارتقا بهره وری و کاهش وابستگی پروژه های پژوهشی به بودجه دولتی از اهداف دیگر این طرح می باشد.

در این سامانه بنگاه های اقتصادی، نهادها و سازمانهای دولتی و خصوصی در فضاهای دسته بندی شده ضمن معرفی مجموعه خود، اقدام به طرح مساله در حوزه های گوناگون فضای کسب وکار از چالشهای سازمانی مانند مهندسی فاکتورهای انسانی، مهندسی مالی تا مهندسی نگهداری و تعمیرات پیشبینانه و پیشگیرانه می نمایند.


استفاده از این سامانه چه مزیتی برای پژوهشگران دارد؟

مشاهده نیازهای پژوهشی و اولویت های پژوهشی بنگاه های اقتصادی، ارائه توانمندی های پژوهشگران، تشکیل شبکه علمی پژوهشگران، دسترسی به بانک اطلاعاتی پژوهش های سفارشی و کاربردی

این سامانه برای چه اشخاص یا گروه هایی تهیه شده است؟

بنگاه های اقتصادی، سازمان ها، صنایع، نهادهای دولتی و غیر دولتی از یک سو به عنوان کارفرما و دانشگاه ها ، موسسات پژوهشی از سوی دیگر است.

چه پژوهش‌هایی توسط این سامانه قابل انجام است؟

برمبنای نیاز متقاضیان دریافت خدمات پژوهشی، هیچ محدودیتی در عنوان و نوع پژوهش برابر مقررات جاری کشور وجود ندارد.

آیا این سامانه کیفیت و امنیت پژوهش ها را تضمین می کند؟

این سامانه توسط ارائه راهکارهای نوین نظارتی، کیفیت پژوهش و امنیت اطلاعات آن را برای صاحبان بنگاه ها و همچنین پژوهشگران تضمین می نماید

این سامانه چه کمکی به شرکت ها و صنعتگران کشور می کند؟

تبدیل مسائل و چالشهای موجود به طرح پژوهشی، بنگاه های اقتصادی، نهادها و سازمانهای دولتی و خصوصی در فضاهای دسته بندی شده ضمن معرفی مجموعه خود، اقدام به طرح مساله در حوزه های گوناگون فضای کسب وکار خود می نمایند. همچنین به بانک اطلاعاتی پژوهشگران و یافته های جدید پژوهشی دسترسی می یابد.

هزینه راه اندازی و پشتیبانی این سامانه از کجا تامین می شود؟

هزینه راه اندازی سامانه از محل کمک های معاونت محترم پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فن-آوری تامین گردیده است. در مراحل بعدی از محل درآمدهای حاصل از هزینه بالاسری اجرای پروژه ها تامین خواهد شد.

X

جستجو

برای جستجو می توانید از فرم زیر استفاده کنید